פנייה מהירה

אנא מלא את הפרטים הבאים
ואנו נשוב אליך בהקדם

שלח

 

מע"מ – דיווח  מקוון

 

במסגרת המאבק בהונאות מע"מ והמלחמה בחשבוניות פיקטיביות, ולשם הגברת האכיפה ומניעת הונאות בתחום המע"מ נקבע כי החל משנת 2010 יש להגיש למע"מ דיווחים מקוונים למחשב מע"מ. החייבים בדיווח מקוון בשנת 2013 הם:

 

 1. עוסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2012 היה גבוה מ- 2.5 מיליון ₪.
 2. עוסקים החייבים בניהול ספרים בשיטה הכפולה.
 3. מלכ"רים שהמחזור השנתי שלהם בשנת 2011 היה גבוה מ- 20 מיליון ₪.
 4. מוסדות כספיים שהמחזור השנתי שלהם בשנת 2011 היה גבוה מ- 4 מיליון ₪.
 5. את הדוחות המקוונים יש להגיש בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי, כמפורט להלן:
   

 

א. פירוט של כל חשבוניות המס (מס עסקאות) שהונפקו ושנכללו בדוח התקופתי וסכומן הכולל;

 

ב. כל רשימוני הייבוא הנושאים את שמו של העוסק, שבגינם נתבע מס תשומות בדוח התקופתי וסכומם הכולל;

 

ג. כל חשבוניות הקנייה שהוצאו לעוסק בתקופת הדוח התקופתי, הנכללות בו כמס תשומות, וסכומן הכולל.

ד.
לגבי כל חשבוניות המס שהוזכרו לעיל (חשבוניות מס לגבי מכירות ולגבי קניות) יפורטו בדוח הפרטים הבאים: מספרה הסידורי של החשבונית, תאריכה, סכומה וסכום המס הנובע ממנה, וכן מספר הרישום של הקונה, ולגבי כל רשימון יבוא – יפורט מספרו הסידורי. יצוין, כי עוסק רשאי להגיש את הדוח הנוסף במקום הדוח התקופתי, אם אישר זאת המנהל, בתנאים ובתיאומים שיורה, ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד שיש להגיש את הדוח התקופתי.

מע"מ – דיווח  מקוון

 

במסגרת המאבק בהונאות מע"מ והמלחמה בחשבוניות פיקטיביות, ולשם הגברת האכיפה ומניעת הונאות בתחום המע"מ נקבע כי החל משנת 2010 יש להגיש למע"מ דיווחים מקוונים למחשב מע"מ. החייבים בדיווח מקוון בשנת 2013 הם:

 

 1. עוסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2012 היה גבוה מ- 2.5 מיליון ₪.
 2. עוסקים החייבים בניהול ספרים בשיטה הכפולה.
 3. מלכ"רים שהמחזור השנתי שלהם בשנת 2011 היה גבוה מ- 20 מיליון ₪.
 4. מוסדות כספיים שהמחזור השנתי שלהם בשנת 2011 היה גבוה מ- 4 מיליון ₪.
 5. את הדוחות המקוונים יש להגיש בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי, כמפורט להלן:
   

 

א. פירוט של כל חשבוניות המס (מס עסקאות) שהונפקו ושנכללו בדוח התקופתי וסכומן הכולל;

 

ב. כל רשימוני הייבוא הנושאים את שמו של העוסק, שבגינם נתבע מס תשומות בדוח התקופתי וסכומם הכולל;

 

ג. כל חשבוניות הקנייה שהוצאו לעוסק בתקופת הדוח התקופתי, הנכללות בו כמס תשומות, וסכומן הכולל.

ד.
לגבי כל חשבוניות המס שהוזכרו לעיל (חשבוניות מס לגבי מכירות ולגבי קניות) יפורטו בדוח הפרטים הבאים: מספרה הסידורי של החשבונית, תאריכה, סכומה וסכום המס הנובע ממנה, וכן מספר הרישום של הקונה, ולגבי כל רשימון יבוא – יפורט מספרו הסידורי. יצוין, כי עוסק רשאי להגיש את הדוח הנוסף במקום הדוח התקופתי, אם אישר זאת המנהל, בתנאים ובתיאומים שיורה, ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד שיש להגיש את הדוח התקופתי.

 
גרינברג ושות', רואה חשבון בפתח תקווה | בית הלפיד, רח' הלפיד 10 פתח תקווה 49258 | ת"ד 7133 פתח-תקוה 49170
טלפון: 073-7374374 | פקס: 073-7374384
‪Google+‬‏
 
גרינברג ושות', רואה חשבון בפתח תקווה | בית הלפיד, רח' הלפיד 10 פתח תקווה 49258 | ת"ד 7133 פתח-תקוה 49170
טלפון: 073-7374374 | פקס: 073-7374384
‪Google+‬‏