בדיקות נאותות

לקבל תמונת מצב עדכנית על ידי בדיקות נאותות!

המטרה המוצהרת של בדיקות נאותות היא לקבוע  תמונת מצב עדכנית של עסק או אדם עצמאי מבחינה כלכלית. זה חשוב על מנת לאבחן את רמת הסיכון של אותו גורם לצרכי השקעה, עסקים, מניות וכדומה.

בכתבה שלפנינו נסביר איך עושים בדיקות נאותות ומה בודקים שם.

מה בודקים במהלך בדיקות נאותות?

  • בדיקת היקף ההון של החברה מבחינת תזרים מזומנים. אם החברה סובלת ממחסור קבוע במזומנים ולכן מרבה למכור נכסים, זה איתות לבסיס רעוע מבחינה כלכלית.
  • במקרה שהחברה מתבססת על צד שלישי חשוב לבדוק את יציבותו של אותו צד שלישי – אם היא משקיעה במדינות חסרות יציבות, הדבר אמור להדליק נורה אדומה. גם חברה שיש לה עסקי מסחר עם מדינות בהם משולמת ריבית גבוהה, הדבר מוכיח על חולשה.
  • תדמית החברה בשוק, מידת שביעות הרצון של הצרכנים ממנה – כי כל הגורמים הללו משפיעים על צמיחת החברה והצלחתה.
  • בדיקת מצב התחרותי של החברה, מה מקומה ביחס למתחרים אחרים.

נקודות אלה ואחרות נותנות לבודק מבט נכון לגבי אופי החברה והתנהלותה מבחינה פיננסית.

ביצוע בדיקות נאותות

את תפקיד ביצוע בדיקות נאותות מקבלות חברות רואי חשבון או משרדי הנהלת חשבונות. הן בונות על פי הנתונים שנמסרים בידיהם. הן מצליבות מידע מכל הכיוונים, ועושות שקלול של כל הפרטים יחד, כדי לגבש תמונת מצב עדכנית על החברה או העסק המדובר. על פי הדיווח שלהן ניתן יהיה  לקבל החלטות חשובות בנוגע ליחסי מסחר עם החברה ולחתימת חוזי עבודה.

המנעות מבצוע בדיקות נאותות

חברה שמסרבת לבצע בדיקות נאותות מחשידה את עצמה, היות והדבר מצביע על פחד מפני תדמית שלילית. יתכן מאד כי החברה סובלת מקושי כלכלי קשה או קל וברגע שהדבר יחשף היא עלולה להפגע מבחינת הלקוחות ומבחינת הספקים.

לפעמים מבצעים בדיקות נאותות גם לאזרח פרטי. את זה עושים בעיקר הבנקים השונים אשר צריכים לבדוק את כדאיותם לצרף אדם זה בין לקוחותיהם. הבדיקה חשובה להם כדי להעניק לאדם פרטי אשראי ויכולות ביצוע עסקאות, כי אם אין לו עמידות כלכלית לא כדאי להם לחתום אתו על חוזה התנהלות.