מענקי קורונה לעצמאים

מענקים לעסקים בעקבות התפשטות הקורונה, עקב החלטת ממשלה. התנאים לקבלת מענקי הסיוע. חובת הגשת בקשה. מקרי בוחן לדחיית מענקים
יעקב גרינברג
רו"ח

מענקים לעסקים בשל התפשטות הקורונה

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה(פעימה שלישית) ומענק סיוע דו-חודשי בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים בעלי מחזור עד 400 מיליון ₪.

מענקי קורונה בעקבות החלטת ממשלה

בתאריך 24/4/2020 התקבלה החלטת ממשלה מספר 5015 בנוגע לפעימה השלישית דלעיל.
לפי החלטה זו יינתן מענק לעוסק (חברה, שותפות וכו') שמחזור עסקאות שלו בשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון, ולגבי עוסק יחיד שהמחזור שלו בשנת 2019 עולה על 300 אלף ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪.
המענק ניתן על ירידה של לפחות 25% במחזור העסקאות בחודשים מרץ – אפריל 2020 לעומת מרץ – אפריל 2019 – ויש להגיש את הבקשה למענק עד 1.11.2020.
במסגרת תוכנית רשת ביטחון כלכלית 2021-2020 אושר בכנסת ביום 28/7/2020 תוכנית מענק נוספת לסיוע דו חודשי בעד השתתפות בהוצאות קבועות וזאת עד סוף יוני 2021.
לפי תוכנית זו, הוחלט בין היתר כי עוסקים בעלי מחזור עסקאות שנתי של 300 אלף ₪ עד 100 מיליון ₪ יוכלו לקבל מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ₪ (מענק 15% מהמחזור השנתי) בתנאי שתהיה להם ירידה של לפחות 40% בתקופת הזכאות (היינו בכל בקשה דו חודשית, לדוגמא מאי יוני 2020 לעומת מאי יוני 2019 וכן הלאה עד מאי – יוני 2021).
עוסקים בעלי מחזור עסקאות שנתי של 100 מיליון ₪ עד 200 מיליון ₪ יקבלו מענק הנ"ל בתנאי שתהיה לכם ירידה של לפחות 60% בתקופת הזכאות.
עוסקים בעלי מחזור עסקאות שנתי של 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪ יקבלו מענק הנ"ל, בתנאי שתהיה לכם ירידה של לפחות 80% בתקופת הזכאות.

חובת הגשת בקשה למענק קורונה

אם חשבתם כי מענקי הקורונה משולמים באופן אוטומטי טעות בידכם. בהמשך ניתן מקרי בוחן של שני לקוחות המשרד מהם תוכלו להבין כי הבקשה חייבת להיות מוגשת על ידי בעל העסק או מי מטעמו.

הניסיון בעקבות בקשות למענקים שהגשנו עבור לקוחותינו בסכומים שמעל ל- 100,000 ₪ – לימד אותנו 2 דברים עיקרים שכל עצמאי חייב לדעת:

  • אין אישור אוטומטי למענק
  • נעשית בדיקה לעומק ע"י עובדי רשות המסים עובדה זו גורמת לכך שתשלום המענק מעוכב למספר שבועות, ובמקרה אחד אף לא שולמה מקדמה.

מקרי בוחן לדחיית בקשות למענקים

סירוב למענק בטענה של ירידה טבעית בפעילות

בהסתמן על כך שהבדיקה הנ"ל הינה על בסיס "ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה", קיבלנו הודעה שנשלחה ללקוח שלנו ע"י רשות המיסים בזו הלשון "קיימת ירידה טבעית בפעילות העסקית שקדמה לתקופת המענק ואשר אינה נובעת כתוצאה מהשפעה כלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, לפיכך מחזור הבסיס חושב בהתאם לשיעור הירידה". הסכום שחושב ע"י רשות המיסים הוא 89,000 ש"ח במקום הבקשה למענק בסך 156,000 ₪. הלקוח שלנו טוען שאין "ידיים ורגליים" לטענת וחישוב רשות המיסים, ועל כן נגיש השגה על ההחלטה והחישוב הנ"ל.

תשלום מענק חלקי בתואנה של תאימות כלכלית

עבור לקוח אחר שלנו הגשנו בקשה למענק ע"ס 123,500 ₪ הלקוח קיבל מקדמה בשיעור 60% ולאחר מכן נעשתה בדיקה לעומק ע"י רו"ח מרשות המיסים, ולאחר שהמצאנו לו כל ההסברים שביקש, כתב לנו במייל "מבחינתי המענק אושר במלואו" כאשר יתרת המענק בשיעור 40% לא הועברה לחשבון בנק של הלקוח, קיימתי שיחה עם רו"ח הנ"ל ונמסר לי על ידו כי דרגים מעליו דחו את הבקשה למענק – "כדי לשקף כלכלית את אופי הפעילות העסקית של החברה" – לנימוק זה לדחייה גם כן אין "ידיים ורגלים" ואנו מחכים לקבלת מכתב הדחייה כדי להגיש השגה בגינו.

אנחנו כאן לכל שאלה. דברו איתנו.

גלילה לראש העמוד