בוררות עסקית

בוררות עסקית

חוק הבוררות, התשנ"ו-1968, קובע דרך ליישב סכסוכים מחוץ לכתלי בית המשפט, והוא נשען על הסכמת הצדדים לפנות לפתרון מהיר ויעיל של הסכסוך ביניהם בפני בורר.

הואיל והליך בוררות נשען על החוק, ערעור פס"ד של בורר אפשרי במקרים קיצוניים בלבד, כגון – כאשר מתגלה לאחד הצדדים במהלך הליך בוררות כי לצד השני ישנו קשר עם הבורר ועקב כך לדעתו פסק הדין של הבורר נוטה לצידו של הצד שכנגד.

גישור ויישוב סכסוכים

גישור הינו שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, שבו גורם ניטרלי מסייע לצדדים לסכסוך להשיג הסכם בעניין שבו לצדדים יש אינטרס משותף יחד עם חילוקי דעות.

לעומת הליך בוררות, תהליך גישור אינו נשען על החוק, ומי מהצדדים אינו חייב להסכים להצעות המגשר לפתרון הסכסוך בין הצדדים, ואזי הסכסוך חוזר לדיון בבית המשפט.

יש לציין כי בשנים האחרונות קיימת נטייה הולכת וגוברת בבית המשפט, להעביר סכסוכים בין צדדים לתהליך של גישור.

רו"ח יעקב גרינברג, הינו חבר במרכז לבוררות ולגישור של לשכת רואי החשבון בישראל, ויש לו ניסיון רב כבורר וכמגשר.