דיווח למס הכנסה

חובת דיווח למס הכנסה?

דיווח מס הכנסה במדינת ישראל, הוא דיווח חובה לכל אדם בעל הכנסות קבועות. הדיווח מוטל על שכירים, תאגידים, חברות גדולות, עצמאיים, עסקים פרטיים ועוד.

מהו דיווח למס הכנסה?

דיווח למס הכנסה, הוא דיווח על כל הכנסות האדם או החברה בפרק זמן נוכחי. המס מוטל על הרווח הנקי, בניכוי ההוצאות המוכרות והמותרות בניכוי. כלומר, ככל שההכנסה גבוהה יותר כך נשלם מס גבוה יותר. המס מחושב מחודש ינואר ועד חודש דצמבר בכל שנה קלנדרית בנפרד.

מי חייב בדיווח למס הכנסה?

חובת הדיווח למס ה כנסה, מוטלת על בעלי עסקים, כמו כן, על כל מעסיק לדווח על הכנסותיו ולנכות ממשכורתו של כל עובד, מס המיועד עבור התשלום למס ההכנסה, בהתאם לגובה הכנסתו החודשית, ולגבי ההקלות המגיעות לו, הקרויות בשם נקודות זיכוי. נקודות הזיכוי מוענקות לכל אדם, בהתאם למצבו המשפחתי, גיל, מין ועוד. כמו כן, מלבד חובת הדיווח למס ההכנסה, יש להפריש מהמשכורת החודשית סכום קבוע לביטוח לאומי ולדמי בריאות.

החזר ממס הכנסה

כיוון שפעמים רבות, התשלום למס ההכנסה, הוא מדי חודש בחודשו, או תשלום דו חודשי, המבוסס על הערכת הכנסתו השנתית של האדם, בסוף השנה, האדם יכול להגיש בקשה הנקראת החזר מס שלילי, בכדי לבדוק האם הוא זכאי להחזר כלשהו ממס ההכנסה, במידה ומס ההכנסה נטל יותר מיסים ממה שהוא היה צריך ליטול, בהתאם לנתוני האדם. החזר מס, יכול להגיע לחברה, לאדם העובד בעבודה עצמאית, לשכיר או לבעל עסק.
הדיווח למס ההכנסה בישראל, הוא בעצם דיווח על הרווח של האדם, בכדי להטיל עליו מיסוי רלוונטי. המס ניטל בהתאם לגובה השכר, ולרוב ניטל באופן דו חודשי או מיד חודש בחודשו. חובת הדיווח היא שנתית, והיא מבוססת על מאזן הוצאות והכנסות של העסק, בסופו של דבר, המס יוטל על הרווח הנקי של העסק, קרי, ההכנסות של העסק, בניכוי ההוצאות המוכרות למס ההכנסה או המורשות. דיווח למס הכנסה הוא חובה, וכאשר מעסיק או אדם לא מדווח על כך, הוא צפוי לקבל קנס או להיות מועמד לדין.