הצהרת הון

שירותי הנהלת חשבונות

הצהרת הון

בעל עסק? אתה מחויב בדיווח למדינה

כל מי שמנהל עסק במדינת ישראל  ויש לו תיק במס הכנסה, חייב לעשות הצהרת הון במועד שנקבע. הצהרת הון היא בעצם הדרך של המדינה להבין כמה "שווה" האדם מבחינת כסף ורכוש ולבצע איזושהי התאמה עם ההכנסות והרווחים המדווחים. את הצהרת ההון מגישים בד"כ בסוף כל שנת כספים ואחר כך במהלך השנים הבאות על פי הקביעה של פקיד השומה.

אז מה זה בעצם הצהרת הון ?

משמעותה של הצהרת ההון הוא דיווח על הכנסות והוצאות בצורה יסודית ומדויקת והבנה מה שוויו של הנישום. מתוקף סמכותו של פקיד השומה הוא יכול לדרוש הצהרת הון בכל מועד שהוא רואה לנכון, ועל הנישום להגיש לו את ההצהרה בזמן. בעקרון, כאשר אדם מקבל בקשה להגיש הצהרת הון עליו לעשות זאת תוך כארבעה חודשים (120 ימים) מהרגע שקיבל את התביעה ועד להגשה למס הכנסה.עיכוב בהגשת הצהרת ההון יגרור אחריו תשלום קנסות ועונש בגין עבירה על החוק. אסור לזלזל בבקשה זו משום שהיא חלק חובה לכל מי שיש לו עסק, צריך לדעת מראש איך לעשות זאת בצורה נכונה בכדי לעמוד בתנאים שהחוק דורש.

איך מגישים הצהרת הון

בעת הצהרת ההון מבצעים מאזן לעסק מבחינת הכנסות והוצאות עד לתאריך מסוים. אלו נכסים נמצאים בבעלותו של בעל העסק? מה מצבו הפיננסי ברגע זה? ועוד.

הצהרת הון כזו מאפשרת למס הכנסה לעמוד על הכנסותיו של בעל העסק ולבדוק האם היו הכנסות מיוחדות במשך השנה? האם היה גידול ברכוש לעומת המצב הקודם? כל זאת בכדי לקבוע את גובה המס שעל העסק לשלם, ולעקוב אם היו הוצאות חריגות או פטורות ממס.

הצהרת הון בפעם הראשונה

הפעם הראשונה בה מגישים הצהרת הון היא הכי קריטית וחשובה משום שעליה מסתמכים אחר כך במס הכנסה.
לאחר שפקיד השומה מקבל את סיכום העסק שהתקבל בהתחלה הוא משווה את ההכנסות וההוצאות של העסק על פי הצהרות אלו. כלומר, הוא משווה בין הכנסות ההמשך להכנסות הראשונות. פקיד השומה בודק האם היה גידול בהכנסות? והאם משהו השתנה?

מסיבה זו חשוב מאד לעשות הצהרת הון בפעם הראשונה בצורה מקצועית ומדויקת, כדי לדעת בדיוק מה לדווח ועל מה להצהיר. במקרה הצורך כדאי להיעזר עם שירות של יועץ מס מומחה ולהגיע לדיווח נכון שיביא אחר כך תועלת מרובה.

כבר 60 שנה שאנחנו מלווים את הלקוחות שלנו להצלחות

073-7374374  דברו איתנו

הצהרת הון

הצהרת הון

מי צריך להגיש הצהרת הון, מתי ואיך?

הצהרת הון, היא כלי שימושי למס ההכנסה לשם חיפוש אחר מקורות הכנסה לא מדווחים. לכן, רבים נדרשים להגיש הצהרת הון. מטרתה של הצהרת ההון, היא לקבל תמונה כוללת על ההון של בעל התיק במס הכנסה, ועל סבירות הכנסתו האמיתית.

מהי הצהרת הון?

הצהרת הון, היא הצהרה המוגשת על ידי בעלי תיק במס הכנסה, בדוחות השנתיים השונים במוגשים למס ההכנסה. כאשר מטרת הצהרת ההון, היא לתת מידע מדויק בנוגע למצב ההון ולהכנסתו של בעל התיק מס הכנסה, וכן, היא מסייעת לפקידי השומה שבמס ההכנסה, לקבל מידע מדויק ומהימן על הכנסות לא מדווחות. במקרה שההון גדול באופן משמעותי, או במידה ויש הוצאות שונות שלא מדווחות מלבד הוצאות המחיה, יידרש בעל התיק, לספק הסבר על ההכנסות או גובה ההון.

מי נדרש להגיש הצהרת הון?

מדי שנה, כמעט כל מי שפתח תיק במס הכנסה כגון אדם העובד כעצמאי, עסקים שונים, חברות או כל מי שפתח תיק לכל צורך אחר, להגיש הצהרת הון ראשונה למס ההכנסה. גם לאנשים שלרשות המיסים יש עליהם מידע בדבר רכישת נכס גדול ללא דיווח, או קבלת הכנסות לא מדווחות כלשהן, תשלח דרישה להצגת הון ברשות המיסים.

חשיבות הצהרת ההון הראשונה

חשיבות הצהרת ההון הראשונה, היא ביכולתה לספק בסיס למס ההכנסה להשוואה בין ההצהרות הבאות, לבינה. לרוב, ההשוואה הראשונה מגיעה זמן קצר לאחר פתיחת העסק, או העבודה של אדם כאדם עצמאי, והיא מהווה את הבסיס ההשוואתי להצהרות הון הבאות שיוגשו. ניתן להגיש את הצהרת ההון עד 120 יום, לאחר קבלת הדרישה להציג את ההצהרה. הצהרת ההון מורכבת מנכסי האדם העסקיים והפרטיים בניכוי התחייבויותיו. היקף ההון כולל גם את ההון של אשתו או ילדיו, שלא הגיעו לגיל 18, של בעל התיק במס הכנסה.
הצהרת הון, היא חובה. וכאשר מגיעה דרישה ממס ההכנסה להצהרת הון, יש להגיש אותה לא יאוחר מ120 יום ,לאחר קבלת הדרישה. אי הגשת הדוח מהווה ערה על פי פקודת מס ההכנסה, ומי שלא יגיש את ההצהרה, עלול להיקנס או להיענש.