הקלות מס בעקבות עבודה מהבית

הקלות מס בעקבות עבודה מהבית

התפרצותו של נגיף הקורונה בשנת 2020 אילצה רבים מאיתנו, עצמאים ואף שכירים, לעבור לעבודה במתכונת שאותה, רובנו לא הכרנו עד לא מזמן – עבודה מהבית.

באופן טבעי, ובשל אי ההיכרות המוקדמת עם הנושא, הדבר גרר לא מעט הוצאות ביתיות נוספות, הן אם נגרמו בשל הצורך לארגן בבית סביבת עבודה מתאימה ונוחה והן אם נגרמו בשל "תפיחתם" של החשבונות הביתיים הקבועים (חשמל, טלפון וכד').

יחד עם זאת, תקופה זו היתה ועדיין מבלבלת מבחינת ההנחיות לעובדים, בין אם הוצאו לחל"ת, נמצאים בבידוד, או פוטרו וכתוצאה מכך זכאים לדמי אבטלה.

הקלות  מס לשכירים על רקע העבודה מהבית

על רקע התקופה המאתגרת מכל ההיבטים, ההוצאות ההולכות וגדלות, גרמו ללא מעט עובדים שכירים לתהייה, האם בדומה לעצמאים העובדים מביתם, אף הם זכאים להקלות מסוימות בגין ההוצאות הרבות שהם נדרשו להן בשל המצב.

למעשה, נראה כי הפתרון לכך מצוי בסעיף 17 שבפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] הממוקד בניכויים ובקיזוזים המאפשרים את קיזוז ההוצאות עבור עבודה מהבית.

זאת, מכיוון שהסעיף בפקודה מתייחס ל"אדם" ללא קשר לטיב העסקתו (עצמאי או שכיר). על פי פקודה זו, אותם ניכויים שיש לנכותם מההכנסה החייבת במס, הם ההוצאות הכרוכות בייצור הכנסות – "לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31, יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד".

לסיכום

מסתמן, כי על פי פקודת מס ההכנסה, עבודה מהבית תאפשר גם לשכירים לבצע קיזוז של הוצאות מול ההכנסות, מה שעד כה, היה נחלתם של העצמאים העובדים מהבית בלבד. יחד עם זאת חשוב לדעת, כי כדי להיערך לצורך כך, יש להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס המתמחים בתחום, ולרכז כמה שיותר מסמכים המעידים על ההוצאות שנגרמו כתוצאה משינוי צורת העבודה והמעבר לעבודה מהבית.

גרינברג ושות' – משרד רו"ח

משרד רו"ח גרינברג ושות' הוא משרד מהותיקים בפתח תקוה. הוא מונה 12 רואי חשבון ומנהלי חשבונות המטפלים בלקוחות רבים מענפי המשק השונים: מסחר, תעשייה, בניה, בתי אבות, פרסום, הייטק, שירותים, עמותות, הקדשים ועוד