חוק הגבלת השימוש במזומן

ביום 1.1.2019 נכנס לתוקף חוק הגבלת השימוש במזומן, התשע"ח – 2018 אשר מגביל את סכומי העסקאות אותן ניתן לעשות בכסף מזומן ובשיקים, במטרה לצמצם את היקף השימוש בהון שחור ולהילחם בעבירות פליליות חמורות של הלבנת הון, העלמת מיסים ומימון ארגוני טרור.

לכן, נקבעו בחוק הגבלות גורפות על השימוש במזומן בסכומים גבוהים ובשיקים סחירים בכל סוגי העסקאות – מכירה או קנייה של נכסים ושירותים, הלוואות, תרומות, מתנות ושכר עבודה.

הסיבות לחקיקת חוק הגבלת השימוש במזומן

השימוש הנרחב של הציבור בישראל בכסף מזומן לצורך ביצוע מגוון עסקאות בשוק, הוא אחד הגורמים העיקריים להלבנת הון וביצוע פשעים חמורים, כגון סחר בסמים, סחיטה, הימורים ומימון פעולות טרור. בנוסף, שימוש בכסף מזומן בעת עריכת עסקאות, מאפשר להתחמק מתשלום מיסים כחוק ומגביר את היקף התופעה של העלמות מס.

ההוראות המרכזיות בחוק הגבלת השימוש במזומן​

תשלום במזומן: בעסקאות הנערכות עם עוסק ניתן לשלם במזומן סך של עד 11,000 ₪, בעסקה בה שני הצדדים אנשים פרטיים הסכום הוא 50,000 ₪ ובעסקה עם תייר הסכום מוגבל עד 55,000 ₪. תשלום או קבלת שכר עבודה במזומן, מתן תרומות, מתנות או הלוואות מוגבל לסך של 11,000 ₪, מלבד הלוואות שניתנות על ידי גוף פיננסי בפיקוח.

שימוש בשיקים: חל איסור להשתמש בשיקים פתוחים כאמצעי תשלום לעוסקים, כאשר ניתן לתת שיק פתוח לאדם פרטי, המוגבל לסכום של 5,000 ₪. כמו כן, אסור לשלם או לקבל שיק שלא רשום עליו את שם המוטב, כאשר הסבת השיק לעוסק או אדם פרטי אחר, מחייבת את ציון שמו של המוטב החדש.

תיעוד אמצעי תשלום: קונים או מוכרים של זכות כלשהי במקרקעין מחויבים להצהיר מהם אמצעי התשלום בהם נערכה העסקה.
הדרכים לאכיפת החוק.

סנקציה אזרחית: בגין הפרת ההוראות הקבועות בחוק יינתנו קנסות כספיים באחוזים משתנים, שייקבעו על פי סכום הכסף המזומן בו נערכה העסקה.

ענישה פלילית: המחוקק קבע כי ביצוע של מעשה מרמה בכדי להתחמק מההגבלות המנויות בחוק, הוא עבירה פלילית אשר העונש המקסימלי בגין ביצועה עומד על 3 שנות מאסר.

* להרחבות בנושא החוק, הקליקו על הקישור!

משרד רואי חשבון גרינברג ושות'

משרד רואי החשבון גרינברג ושות' בפתח תקווה, מתמחה במתן שירותי ראיית חשבון ושירותי ליווי וייעוץ עסקי למגוון תאגידים, חברות, עמותות, עצמאים ועסקים בהיקף בינוני וקטן.

המשרד מטפל בלקוחות רבים מכל ענפי המשק. אנו מעמידים לרשות לקוחותינו את השירות הטוב, האמין והמקצועי ביותר תוך מתן יחס אישי ואדיב, המבוסס על יושר ערכים ואתיקה מקצועית.