שירותי ראיית חשבון

מס חברות

תכנון מס חברות

מה זה מס חברות?

מס חברות הוא מס ישיר המוטל על ידי המדינה על רווחיהן של חברות. בדומה למס הכנסה שמשלמים יחידים, גם חברות חייבות בתשלום מס על הרווחים שהן מפיקות מפעילותן העסקית.

חישוב מס חברות: עיקרי הדברים

חישוב מיסוי חברות בישראל מתבצע על פי הנוסחה הבאה:

מס חברות = רווח נקי * שיעור מס חברות

הרווח הנקי מחושב על ידי הפחתת ההוצאות המוכרות מההכנסות החייבות במס.

ההכנסות החייבות במס כוללות את כל ההכנסות של החברה, לרבות הכנסות ממכירות, הכנסות משירותים, הכנסות מריבית, דיבידנדים ועוד.

ההוצאות המוכרות כוללות את כל ההוצאות שהחברה הוציאה לצורך ייצור ההכנסות, לרבות הוצאות שכר, הוצאות שכירות, הוצאות רכישת סחורה, הוצאות פרסום ועוד.

חשוב לציין שמדובר בנוסחה בסיסית בלבד, וישנם גורמים נוספים שיכולים להשפיע על חישוב מיסוי חברות, כגון הטבות מס שונות, ניכויים מיוחדים וכדומה.

שיעורי מס חברות בישראל

שיעור מס חברות בישראל עומד נכון לשנת 2024 על 23%. זהו שיעור נמוך יחסית בהשוואה למדינות אחרות בעולם המפותח.

תשלום מס חברות

חברות חייבות להגיש דוחות שנתיים לרשות המיסים ולשלם מקדמות מס במהלך השנה. בסוף השנה, רשות המיסים בודקת את הדוחות ומבצעת שומה סופית, במסגרתה היא קובעת את סכום מס החברות המדויק שהחברה חייבת לשלם.

הטבות מס לחברות

המדינה מעניקה הטבות מס שונות לחברות, במטרה לעודד צמיחה כלכלית ופיתוח עסקי. הטבות אלו כוללות, בין היתר:

 • פטור ממס על רווחים שהופקו מחוץ לישראל
 • הקלות במס על השקעות במחקר ופיתוח
 • זיכוי מס בגין תרומות
 • פטור ממס על דיבידנד שמחולק לבעלי מניות תושבי חוץ
למידע נוסף בנושא הוצאות מוכרות למס

כמה מס משלמת חברה בע"מ?

סכום מס החברות שמשלמת חברה בע"מ תלוי בגורמים רבים, כגון:

 • היקף הרווחים של החברה
 • הטבות המס שהחברה זכאית להן
 • אופן ניהול החשבונות של החברה

חשוב לציין שחברות רבות משלמות מס פחות מהשיעור הקבוע בחוק, כתוצאה מהטבות המס השונות שהן זכאיות להן.

גורמים נוספים המשפיעים על מיסוי חברות

בנוסף לגורמים שצוינו לעיל, ישנם גורמים נוספים המשפיעים על מיסוי חברות, כגון:

 • גודל החברה
 • ענף הפעילות של החברה
 • מיקום החברה

חשוב להתייעץ עם רואה חשבון מומחה על מנת להבין את כל ההיבטים של מס חברות ולחשב את סכום המס המדויק שהחברה צריכה לשלם.

היבטים נוספים של מיסוי חברות

בנוסף לנושאים שצוינו לעיל, חשוב לציין שמיסוי חברות הוא נושא מורכב שיש לו היבטים משפטיים, חשבונאיים ומיסויים רבים. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך על מנת לקבל מידע נוסף בנושא זה.

רואי חשבון גרינברג ושות' מלווים כבר 60 שנה את הלקוחות שלנו להצלחות

073-7374374  דברו איתנו

תכנון מיסוי חברות: צעד חכם לקראת חיסכון משמעותי

תכנון מיסוי חברות הוא תהליך המאפשר לחברות לצמצם באופן חוקי את חבות המס שלהן. באמצעות תכנון נכון, חברות יכולות לחסוך סכומים משמעותיים, אשר יכולים לשמש להשקעה, פיתוח עסקי או חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות.

היתרונות של תכנון מיסוי חברות:

 • חיסכון כספי: באמצעות תכנון נכון, ניתן לצמצם את חבות המס של החברה באופן משמעותי, מה שיביא לחיסכון כספי ניכר.
 • שיפור תזרים המזומנים: חיסכון במס יכול לשפר את תזרים המזומנים של החברה, מה שמאפשר לה להשקיע יותר בפעילותה העסקית.
 • תחרותיות מוגברת: חברה שמשלמת פחות מס נהנית מיתרון תחרותי משמעותי מול חברות אחרות.
 • צמצום הסיכון: תכנון מס נכון יכול לסייע לצמצם את הסיכון לחקירות ולסנקציות מצד רשות המיסים.

חשוב לציין שתכנון מס חברות חייב להתבצע בצורה חוקית ולגיטימית.

קיימות דרכים רבות ושונות לתכנן מס חברות, וחשוב להתייעץ עם רואה חשבון מומחה בעל ניסיון בתחום זה. רואה החשבון יבחן את מצבה הפיננסי של החברה וימליץ על אסטרטגיות תכנון מס מתאימות, תוך התחשבות בחוקי המס ובפסיקה הרלוונטית.

גלילה לראש העמוד