חוזרים מקצועיים

מידע בנושא עדכוני מס

חוברת ניכויים שנתית 2023

מצורף לכם לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, בשנת המס 2023.

לצפייה בקובץ לחץ על הקישור – חוברת ניכויים שנתית 2023

חוזר מקצועי לחברות לשנת המס 2023

במסמך שלפניכם מתוארות ההנחיות העדכניות לעריכת דוחות כספיים

לצפייה בדף לחץ על הקישור – תכנוני מס חברות 2023

חוזר מקצועי לעצמאים לשנת המס 2023

במסמך שלפניכם ישנם נתונים לתיאום הוצאות מסוימות לשנת המס

לצפייה בקובץ לחץ על הקישור – תכנוני מס עצמאיים 2023

דע זכויותיך וחובותיך 2023

מדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת המס

לצפייה והורדה של הקובץ לחץ כאן

מענק סיוע לעסקים בשל התפשטות נגיף האומיקרון

המתייחס לעסקים שנפגעו כלכלית במהלך החודשים ינואר-פברואר 2022, וכל זאת בהשוואה לתקופה ינואר – פברואר 2019.

לצפייה והורדה של הקובץ לחץ כאן

החוק לצמצום השימוש במזומן

מטרת החוק לצמצום השימוש במזומן היא לצמצם את ההון השחור, ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

לצפייה והורדה של הקובץ לחץ כאן