חוזרים מקצועיים

מידע בנושא עדכוני מס

חוברת ניכויים שנתית 2019

מצורף לכם לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, בשנת המס 2019.

לצפייה בקובץ לחץ על הקישור – חוברת ניכויים שנתית 2020
לצפייה בקובץ לחץ על הקישור – חוברת ניכויים שנתית 2019 – לוח חישוב המס

חוזר מקצועי לחברות לשנת המס 2021

במסמך שלפניכם מתוארות ההנחיות העדכניות לעריכת דוחות כספיים

לצפייה בדף לחץ על הקישור – תכנוני מס חברות 2021

חוזר מקצועי לעצמאים לשנת המס 2021

במסמך שלפניכם ישנם נתונים לתיאום הוצאות מסוימות לשנת המס

לצפייה בקובץ לחץ על הקישור – תכנוני מס עצמאיים 2021

דע זכויותיך וחובותיך 2020

מדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת המס

לצפייה והורדה של הקובץ לחץ כאן