הקלות מיסוי בזמן מלחמת חרבות ברזל

משרד רואי חשבון

מלחמת חרבות ברזל, המלחמה בין ישראל לחמאס שהחלה בחודש אוקטובר 2023, גרמה לנזקים רבים לרכוש ולעסקים בישראל. בעקבות המלחמה, רשות המסים בישראל פרסמה מספר הקלות מיסוי שנועדו לסייע לנפגעים ולעסקים שנפגעו.

המשרד שלנו מספק ייעוץ ומלווה עסקים וארגונים, אשר מעוניינים להבין כיצד להתנהל באופן מיטבי בתקופה זו.

הקלות מיסוי לאנשים פרטיים

הארכת תוקף של אישורי ניכוי מס במקור: אישורי ניכוי מס במקור שפגו ב-30 בספטמבר 2023, הוארכו עד ל-30 בנובמבר 2023.

מתן אורכות להגשת מסמכים, השגות וערעורים: רשות המסים נתנה אורכות להגשת מסמכים, השגות וערעורים למי שנפגעו במלחמה.

הקלה בנוגע לתרומות: עמותות וחברות לתועלת הציבור יכולות לגייס תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם הפעילות הזו אינה מוגדרת בתקנון שלהן כמטרה הציבורית.

הקלות מיסוי לעסקים

הארכת תוקף של אישורי ניכוי מס במקור: אישורי ניכוי מס במקור שפגו ב-30 בספטמבר 2023, הוארכו עד ל-30 בנובמבר 2023.

מתן אורכות להגשת דוחות מס: רשות המסים נתנה אורכות להגשת דוחות מס למי שנפגעו במלחמה.

הקלה בדיווח על הכנסות מביטוח: עסקים שנפגעו במלחמה, יכולים לדווח על הכנסות מביטוח בתוך 180 יום מיום סיום המלחמה.

הקלה בדיווח על הוצאות: עסקים שנפגעו במלחמה, יכולים לדווח על הוצאות שהוציא במהלך המלחמה בתוך 180 יום מיום סיום המלחמה.

הקלה בדיווח על עובדים שנפגעו במלחמה: עסקים שנפגעו במלחמה, יכולים לדווח על עובדים שנפגעו במלחמה בתוך 180 יום מיום סיום המלחמה.

הקלות מיסוי לרשויות מקומיות

הארכת מועדים לתשלום ארנונה: מועד התשלום השלישי של ארנונה שנועד היה להיגבות ב-30 בספטמבר 2023, הועבר ל-30 בנובמבר 2023.

הארכת מועדים לתשלום היטלי השבחה: מועד התשלום הראשון של היטלי השבחה שנועד היה להיגבות ב-30 בספטמבר 2023, הועבר ל-30 בנובמבר 2023.

הקלות מיסוי לעצמאים

הארכת מועדים להגשת דוחות מס: רשות המסים נתנה אורכות להגשת דוחות מס למי שנפגעו במלחמה.

הקלה בדיווח על הכנסות מביטוח: עצמאים שנפגעו במלחמה, יכולים לדווח על הכנסות מביטוח בתוך 180 יום מיום סיום המלחמה.

הקלה בדיווח על הוצאות: עצמאים שנפגעו במלחמה, יכולים לדווח על הוצאות שהוציא במהלך המלחמה בתוך 180 יום מיום סיום המלחמה.

הקלות המיסוי הללו נועדו לסייע לנפגעי מלחמת חרבות ברזל ולעסקים שנפגעו במלחמה. הקלות אלה ניתנות לתקופה מוגבלת, ויש לבדוק את התנאים הרלוונטיים כדי לבחון אם הן חלות על כל אחד ואחד.

כבר 60 שנה שאנחנו מלווים את הלקוחות שלנו להצלחות

073-7374374  דברו איתנו

גלילה לראש העמוד