חובת הדיווח למע"מ

חובת הדיווח למע"מ

חוק המע"מ הוא חוק המוטל בישראל, בעסקים שונים, על כל עסק הנעשה במסגרת העסק. במסגרת חוק המע"מ ישנם חוקים רבים, ישנם עסקים מורשים וישנם עסקים פטורים, וכאש אנו עוסקים במע"מ, יש צורך לברר את כל מה שקשור לתחום, באופן יסודי ומהותי, בעיקר אם אתה עתיד להקים עסק משלך, ואינך יודע מהיכן להתחיל להתייחס לנושא המע"מ.

מהו מע"מ?

מע"מ הוא מס ערך מוסף שנקבע על ידי המדינה. כיום מס ערך המוסך עומד על 18 אחוז, והוא מנוכה מכל עסקה או רכישה שנעשית במסגרת כל עסק, או על כל שרות שניתן. כל סוחר, בעל עסק או כל אדם הנותן שרות, מלכתחילה אמור לגבות מהצרכן, את גובה התשלום בעבור המוצר או השרות, פלוס אחוז המע"מ, אותו המדינה קבעה, בכדי לשלם אותו למס ההכנסה.

מהו עסק מורשה ומהו עסק פטור?

עסק פטור הוא עסק שפטור מדיווח על מע"מ, כלומר, הוא לא מטיל מע"מ על מוצריו או שרותיו ולא מקזז מע"מ מעצמו, מכיוון שהוא לא חייב בדיווח. עסקים שהם בגדר עסקים פטורים הם: כל עסק שמחזור הכנסותיו השנתי לא עומד על סכום שנקבע על ידי המדינה, הוא עסק הפטור מדיווח על מע"מ. העוסק הפטור פטור אמנם מדיווח למע"מ, אך אינו פטור מדיווח למס הכנסה או לביטוח לאומי.. עוסק מורשה הוא עוסק שלרוב יהיה חייב בדיווח מע"מ, בנטילת מע"מ ובקיזוז מע"מ. הדיווח למע"מ והתשלום למע"מ נעשה בכל חודש או חודשיים, אי דיווח למע"מ של עסקים הנדרשים בדיווח, עלול לגרום עונש כלשהו או קנס כספי

מע"מ מזומן

בכדי להקל על עסקים קטנים, קיים חוק חדש, שדורש את הדיווח על המע"מ, רק כאשר העסק מקבל את הכסף במזומן. כלומר, במידה והרוכש שילם לעסק בצק דחוי או בעסקת אשראי כלשהי, העסק יכול לדחות את דיווח ותשלום המע"מ, ולדווח עליו רק כאשר מגיע אליו הכסף עצמו במזומן, כפי שנקבע בעסקה.
חובת הדיווח למע"מ חלק על עסקים רבים העומדים בקריטריונים השונים, במדינה קבעה. לא ניתן להתחמק מהדיווח למע"מ בשום אופן, ומי שעושה זאת עשוי להיענש ולהיקנס.