חוות דעת רואה חשבון

חוות דעת רואה חשבון

בעולם המשפטי, ישנם תחומים רבים, הדורשים חוות דעת משפטית וייצוג. אחד התחומים המורכבים, הדורשים באופן ברור, עירוב של גורם המבין הן בתחום החשבונאות והכלכלה, והן בתחום המשפטי, הוא תחום החשבונאות המשפטית. התחום הנ"ל הוא תחום שעוסק בחקירה ודרישה של עובדות כלכליות במקרים שונים, לצורת הבאתם כראיות במשפטים הקשורים בעניינים הללו.

מתי יש צורך בחוות דעת כלכלית?

כאשר ישנה סיטואציה שדורשת הערכה או כימות של נזקים כלכליים, שנוצרים ממצבים שונים כגון ירושה או עיזבון, מחלוקת כלכלית בין בני זוג עקב גרושים, עוול שנעשה לאדם כלשהו בתחום הכלכלי במקום עבודה, על ידו חברות בביטוח שונות או כל עוול כלכלי שונה, דורשת מומחה המבין הן בתחום ראיית החשבון, והצגת כל המידע הנוגע והרלוונטי במקרה של אותו אדם, בעניין הכספים והחשבונות השונים הקשורים למקרה, והן מבחינת הכרות עם המערכת המשפטית, הצגת המידע הרלוונטי ביותר לשם זיכוי משפטי, כיצד להציג את העובדות ועוד. עובדות אשר מבוססות על ידע כלכלי, יכולות לספק ניצחון במשפט בתחום החשבונאי, באופן מובהק.

במה עוסק רואה חשבון בעת המשפט?

המומחה בפן הכלכלי והחשבונאי במשפט, נותן הערכה ואומדן של נזקים כלכליים או הפסדים שנעשו לאדם התובע את זכויותיו, אומדן פגיעה במוניטין, בוררות כלכלית, הופעה כעד מומחה בבית משפט ישנם משרדים רבים, אשר מספקים הן את השרות התבסס על ידע משפטי והן את השרות המתבסס על ידע חשבונאי, לשם שימוש במשפט אחד. ובכל תביעה הקשורה לנושא משפטי חשבונאי, ניתן להיעזר בשרותיהם, ולפתור את הבעיה באופן מדויק , מהותי ופשוט.

 

בכל סוגיה משפטית, הדורשת ברורים פיננסיים וחשבונאיים, גם הנתבע או התובע, וגם בית המשפט עצמו רשאי להיעזר תוך כדי המשפט, בעזרתו של מומחה בתחום החשבונאות, לכל דבר אשר נראה לו רלוונטי ושייך בעת המשפט. עזרתו ועדותו של מומחה מהסוג החשבונאי, הופכת את הטענות לרלוונטיות יותר ובעלות תוקף וממשות. ולכן, כאשר יש צורך במומחה, כדאי ורצוי להשתמש בו, בזמן שאתה מצוי בעיצומו של משפט, העוסק בתחומים הכלכליים.