כינוסים ועזבונות

דוח כינוסים ועיזבונות

לאחר פטירת אדם, יש לנהל את חלוקות העיזבון והנכסים שלו בצורה ראויה ועל פי רצונו. תהליך מימוש הצוואה או חלוקת הנכסים ללא צוואה, מרגע פטירת האדם, ועד קבלת נכסיו ועזבונותיו השונים ליורשים בפועל, הוא תהליך ארוך ומורכב הדורש לרוב התערבות משפטית.

כיצד מתחיל תהליך העיזבון?

במידה ואדם נפטר ומשאיר אחריו צוואה, ממנה בית המשפט מנהל עיזבון, זמני או קבוע, שמטרתו היא ניהול כל נכסיו ועיזבונותיו של האדם. אותו מנהל אוסף את כל הנכסים, בודק את שווים וערכם, משלם חובות, מוציא הודעה לנושים (במידה והיו לאדם) לבוא וליטול את חובם, ולאחר כל התהליך הזה, מנהל העיזבון מחלק את מה שנותר, בהתאם לצוואה, לצו משפטי, או לכל החלטה אחרת של בני המשפחה, או במקרה של אי הסכמה על ידי בית המשפט.

מיהו מנהל העיזבון?

מנהל עיזבון זמני ממונה על ידי צוואה או צו ירושה, כאשר יש צורך דחוף בשמירת הנכסים ואיסופם, הוא ממונה בדרך כלל לתקופה של שישה חודשים. לעומתו מנהל עיזבון קבוע, נקבע במקביל לניהול מנהל העיזבון הזמני או לאחר קבלת מתן צוואה או צו ירושה ומטרתו והתערבותו נחוצה, כאשר יש ריבוי יורשים, ירושה לקטין או לאדם חוסה שצריך לקחת עליו חסות, מריבה בין יורשים ועוד.

מנהל עיזבון מכנס את כל נכסיו של הנפטר, מעריך את שווים, שולח דוח בדבר כל אותם נכסים לבית המשפט, ולאחר מכן, משלם חובות ומוציא הודעה לנושים. את מנהל העיזבון ממנה האפוטרופוס הכללי, והוא אחראי עליו.

הערכת רכוש בעת עיזבון ע"י רואה חשבון

דוח כינוסים ועיזבונות מוטל על מנהל העיזבון, לאחר קבלת צו הירושה או הצוואה, או בקביעת בית המשפט. התהליך הוא תהליך רלוונטי בכל מקרה שבו אדם נפטר ומותיר אחריו רכוש ויורשים, כך שיש צורך בהערכת הרכוש, וחלוקתו ליורשים על פי חוקי הצוואה או על פי החלטת בית המשפט, במידה וישנה מחלוקת כלשהי הרלוונטית לשיפוט בנוגע לצוואה.

הדוח חשוב, בכדי לפרט ולכלול ברמה מקצועית את הנכסים של המנוח.

מנהל העיזבון ממונה מטעם בית המשפט בכדי להוות את הסמכות הבלעדית ולשמש כלי מרכזי לבית המשפט בהחלטותיו, בביצוע וקבלת החלטות.